TOG - Fra daggry til Skumring

I 2004 anskaffede den unge togentusiast, Søren Jakobsen, sig sit første kamera og begyndte at forevige specielle tog og togture rundt om i Danmark og resten af Europa.

Gennem årene har Søren Jakobsen udviklet sin billedstil til at omfatte en sikker sans for kompositionen. Årstiderne,
vejret og lysforhold indgår som aktører Sørens fotografier.
Bogens billeder er en kærlighedserklæring til den europæiske jernbanehistorie og viser eksempler på mange af de forskellige typer lokomotiver, der har trukket utallige tog, mennesker og gods i gennem tiden. Mange af bogens billeder er taget i døgnets første og sidste lyse timer, andre er taget på Europas banegårde – ofte efter mørkets frembrud.

In 2004 the young train enthusiast, Søren Jakobsen, acquired his first camera and began to capture images of special trains and train journeys in Denmark and the rest of Europe. Over the
years, Søren Jakobsen has developed his pictorial style to include a sound sense of composition. The seasons, the weather and lighting conditions are included as actors in the photographs. The pictures in the book are a declaration of love for the European railway history and show examples of many of the different types of locomotives that have pulled countless trains, freight and people through time. Many of the book’s pictures were taken at dusk or dawn, others were taken at European railway stations - often after dark.

Bogen kan købes for:

299 DKK

Ønsker du den tilsendt til 

en pakkeshop, kan den købes her:

Ønsker du den tilsendt til 

din privatadresse, kan den købes her: