Byvandring i Thisted

På en god times tid besøger vi en række interessante historiske bygninger og steder i Thisteds indre by.

Thisted var en lille by før Anden Verdenskrig, men havde købstadsrettigheder fra 1524, og fra 1793 var byen hovedby i Thisted Amt, der foruden Thy dækkede hele Vester Hanherred, Mors og Thyholm.

Da Gerhard Faye blev amtmand i Thisted 1805, igangsatte han hurtigt en række forbedringer af især vejnettet, som gik fra at være særdeles dårligt til at være blandt de bedste i landet, da amtet blev nedlagt 1970.

Efter at Aggertangen var blevet gennembrudt 1825, steg skibstrafikken i den vestlige del af Limfjorden, og der blev 1842 anlagt havn i Thisted. Derefter flyttede en stor del af trafikken fra Klitmøller og ind i Limfjorden.

1882 kom der jernbane til Thisted fra Struer – Thybanen – i første omgang med omladning ved Oddesund, indtil broen blev indviet 1938. Dampfærgen tog 20 minutter hver vej. Thybanen fragtede både passagerer og gods, og der var til godstrafikken jernbanespor fra stationen og ned på havnen.

1904-69 blev Thisted også trafikeret af Thisted-Fjerritslev Jernbane, som havde forbindelse videre til Aalborg, Nørresundby, Løkken, Hjørring og Frederikshavn samt i Aalborg færgen til København.

At jernbanen kom til byen 1882, betød også, at byens eneste avis fra 1824, Thisted Amts Avis, fik konkurrence af en ny, venstreavisen Thisted Amtstidende, som fra 1970 hed Thisted Dagblad, og fortsat udkommer i dag som en udgave af NORDJYSKE.

Thisted by blev bygget fra havneområdet og op ad bakken, hvor kirken i dag stadig står på byens ældste kirkegård, som for længst er taget ud af brug til begravelse. Det samme gælder Søndre Kirkegård, som findes på skråningen fra stationen og ned mod havnen, netop dér omkring, hvor jernbanens havnespor løb.

Indtil 1908 løb åen igennem byen, men så blev den rørlagt, og det nuværende Nytorv blev anlagt.

Under Besættelsen blev befolkningen i Thisted fordoblet som følge af fæstningsbyggeriet ved Vestkysten og ikke mindst kanonstillingen i Hanstholm. Senere fulgte omkring 1970 en industriudvikling, hvor bl.a. Oticon, Hellesen og Coloplast flyttede fra København til Thy med egnsudviklingsstøtte, ligesom flere lokale virksomheder kom til i disse år, hvor arbejdskraftoverskuddet fra det mekaniserede landbrug i stedet blev lønarbejdere på fabrikkerne.

Undervejs på vandreturen gennem byen hører vi om interessante personligheder med tilknytning til Thisted, herunder ytringsfrihedskæmperen Malthe Brun, der blev landsforvist og aldrig vendte hjem, fri- og højskolemanden Christen Kold, pastor H. C. Sonne, som startede Thisted Arbejderforening – landets første brugsforening – den verdenskendte digter J. P. Jacobsen og ”Thylands maler” Jens Søndergaard, som har udsmykket biblioteket med store malerier af Thy-motiver.


Møde tid: 09:45

Mødested: Thisted Banegård // Billetsalget

Varighed: ca. 1 ½ time

Max. 20 deltager.


Billetbestilling:


Fysisk billetsalg:

Kan ske på billet-kontoret på Thisted station. 


          Online billetsalg:

Pris pr. deltager:

40 DKK

Togrejse.dk ApS     |      booking@togrejse.dk     |    Jernbanegade 29, 7700 Thisted    |     CVR: 39187574